Studenci-Plan zajęć

 

Plany dla studentów z kierunku Praca Socjalna (stacjonarne i niestacjonarne) znajdują sięna stronie internetowej:

http://zsos.ajd.czest.pl/rozklady_zajec/


Previous page: Studenci
Następna strona: Studenci- Org. roku akade.