Aktualności

  • General
CMS - 1.10.2 - Casa Pilote
 

Wprowadzenie

 

 

PRACE NAUKOWE

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE.PEDAGOGIKA

(Scientific dissertations of Jan Długosz University in Częstochowa. Pedagogics)

  ISSN 1734-185X

 

 W wykazie czasopism punktowanych MNiSW (lista B) Pedagogika uzyskała 8  punktów

Półrocznik jest dostępny na zasadzie wolnej licencji CC. Uznanie autorstwa 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/)

Pedagogika jest indeksowana w: Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Bazhum,
Index Copernicus oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH)

 

 

 

  Następna strona: RADA NAUKOWA