Kierunki na Wydziale Pedagogicznym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierunki i specjalności w roku akademickim 2017/2018

Artykuły

Pedagogika

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie.

Do wyboru następujące specjalności:
  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
  • Pedagogika opiekuńcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju
  • Terapia pedagogiczna
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
  • Edukacja przedszkolna  i wczesnoszkolna
    • Dodatkowy moduł językowy dla specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie.

Do wyboru następujące specjalności:
  • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
  • Resocjalizacja z prewencją kryminalną
  • Pedagogika społeczna z elementami tutoringu
  • Coaching kariery z doradztwem
  • Geragogika
  • Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł A (po tej samej specjalności ze studiów pierwszego stopnia)
    • Dodatkowy moduł językowy (dla specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - kontynuacja)
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł B (po innych specjalnościach ze studiów pierwszego stopnia)
    • Dodatkowy moduł językowy (dla specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - kontynuacja)

Praca Socjalna

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Strona internetowa kierunku Praca Socjalna
Spacjalności:
  • Praca z rodziną
  • Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
  • Case management

Psychoprofilaktyka

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Strona internetowa kierunku Psychoprofilaktyka

Wychowanie fizyczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

specjalność/specjalizacja:
  • nauczycielska
  • instruktorska

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugie stopnia - 2 letnie

specjalność/specjalizacja:
  • nauczycielska
  • instruktorska
  • trenerska

Turystyka i rekreacja

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Specjalności:
  • obsługa ruchu turystycznego
  • turystyka aktywna i specjalistyczna

Fizjoterapia

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie