Uczelniana Platforma e-learningowa

Centrum Kształcenia Na Odległość AJD

Kliknij link https://enauka.ajd.czest.pl, aby otworzyć zasób.