Zajęcia prowadzone przez dr Zbigniewa Łęskiego - Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej

Zajęcia w trybie e-learningowym (wykład oraz ćwiczenia) dla studentów trzeciego roku, pierwszego stopnia, kierunku - Pedagogika, specjalności - Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna