Zajęcia prowadzone przez dr Zbigniewa Łęskiego - Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej

Kontakt interpersonalny dla pierwszego roku kierunku Pedagogika

Kontakt interpersonalny dla pierwszego roku kierunku Pedagogika

Zajęcia w trybie e-learningowym (wykład oraz ćwiczenia) dla studentów trzeciego roku, pierwszego stopnia, kierunku - Pedagogika, specjalności - Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna

Kurs powiązany z warsztatem integracyjnym dla studentów pierwszego roku kierunku Psychoprofilaktyka

Zajęcia z Mediacji społecznych dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, specjalności Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna