Categories: Strona główna
      Date: 30-03-2011
     Title: Regulamin dyplomowania

Szanowni Wykładowcy, szanowni Studenci!

Rada Wydziału zatwierdziła Regulamin Dyplomowania, który będzie obowiązywał wszystkich studentów, którzy rozpoczęli seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) w bieżącym semestrze. Pozostali studenci, realizują swoje prace zgodnie z aktualnymi obowiązującymi na seminariach zasadami.

Regulamin Dyplomownia określa ogólne zasady związane z seminariami dyplomowymi, pisaniem prac i egzaminem dyplomowym. Załącznik nr 1 określa zasady zapisów na seminaria, załacznik nr 2 wymogi formalne tyczące się prac na wybranych kierunkach.

Uwaga! Załączniki mogą ulegać zmianie w poszczególnych latach, z powodów organizacyjnych oraz zmian związanych z funkcjonowaniem poszczególnych specjalności. W przypadku zmian, nowe wesje załaczników będą publikowane na stronie internetowej Wydziału oraz dostępne w sekretariatach Instytutów.

Regulamin Dyplomowania - pobierz

Załącznik nr 1 - zasady zapisów na seminaria - pobierz

Załącznik nr 2 - wymogi formalne prac - pobierz