Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Współpraca międzynarodowa

 

W dniach od 24.04.2017r. do 28.04.2017r. w ramach programu Erasmus+ będziemy gościć naukowców z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Rużomberku (Słowacja).

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.

PaedDr. Mária Vargová, PhD.

Katedra biológie a ekologie

Ing. Jozef Macko, PhD.

 

 

W związku z realizacją programu UMIĘDZYNARODOWIENIA AJD w Instytucie EPiSz będziemy gościć z wizytą dwie Panie Profesor Zagraniczne:

1. prof. Ludmila Liptakova – (Uniwersytet Preszów, Słowacja) – 12 – 26 marca 2017 – opieka dr hab. Wiga Bednarkowa, prof. AJD;

2. prof. Iveta Kovalcikova – (Uniwersytet Preszów, Słowacja) – 2 – 13 kwietnia 2017 – opieka dr hab. Wiga Bednarkowa, prof. AJD.

 

Każda z Pań Profesor przeprowadzi po 60 godz. dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.