Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

dr Izabela Sochacka

Dr Izabela Sochacka, Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk, p. 325                                                                                     
Pedagog  (doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006 r.), logopeda ogólny (Podyplomowe Studium Logopedyczne w Łodzi, 1999r.).
Wybrane publikacje:
1. I. Sochacka,   Charakterystyka    wad     wymowy    u   dzieci   w    wieku    przedszkolnym, [w:] Wybrane     problemy   rozwoju   i   edukacji małego dziecka,  red. M. Królica,   Wydawnictwo WSP Częstochowa, Częstochowa, 2001.
2. I. Sochacka,   Kompetencje   logopedyczne   nauczyciela przedszkola jako istotny      element  procesu  edukacyjnego  [w:]  Z  najnowszych badań nad wczesną   edukacją          dziecka,    red. T.  Banaszkiewicz, W. Szlufik, A. Pękala, Wydawnictwo WSP Częstochowa, Częstochowa 2003.
3. I. Sochacka,   Ocena      słuchu   fonematycznego    u  wybranych  dzieci sześcioletnich  wadami  wymowy  [w:]  Forum Pedagogów Specjalnych XXI Wieku, tom IV, red. J. Pańczyk,  Wydawnictwo UŁ Łódź, Łódź 2003.
4. I. Sochacka, Wybrane aspekty pracy logopedy w procesie edukacji elementarnej  [w:]      Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej, red. W. Szlufik, T.  Banaszkiewicz, A. Pękala, Wydawnictwo AJD Częstochowa, Częstochowa 2004.
5. I. Sochacka,   Współczesne  osiągnięcia   logopedów  w zakresie korekcji zaburzeń     komunikacji   językowej   uczniów [w:] Nauczyciel i uczeń we  wspólnej   przestrzeni  edukacyjnej,   red.  W.  Grelowska, J.  Karbowniczek, Wydawnictwo AJD Częstochowa,  Częstochowa 2005.
6. I. Sochacka, Planowanie    i   organizacja   pracy logopedy w przedszkolu, [w:] „Edukacja       elementarna w teorii i praktyce”, 2007 nr 3.
7. I. Sochacka,  Dziecko w systemie opieki logopedycznej w Polsce, [w:] Dziecko I, red. E. Lewik-Tsirigotis, G. Pietruszewska-Kobiela, Z. Włodarczyk, Wydawnictwo Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu, Wieluń 2010.
8. I. Sochacka, Przystosowanie dzieci 6-letnich z wybranymi zaburzeniami         artykulacyjnymi do środowiska przedszkolnego, [w:] Edukacja elementarna – wyzwania,      konteksty, dylematy, red. A. Skowrońska-Kruszewska, Wydawnictwo AJD Częstochowa, Częstochowa 2010.
9. I. Sochacka, Wybrane aspekty wspomagania mowy i języka dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Edukacja elementarna w czasie nowych wyzwań socjokulturowych, red. M. Królica, C. Langier, E. Piwowarska, Wydawnictwo AJD Częstochowa, Częstochowa 2011.
10. I. Sochacka, Edukacja przedszkolna a aspekt wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspomagania rozwoju dzieci, [w:] Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, red. A. Pękala, Wydawnictwo AJD Częstochowa, Częstochowa 2011.
11. I. Sochacka, Sprawność ruchowa dzieci sześcioletnich z zaburzeniami mowy a efekty terapii logopedycznej, [w:] Edukacja Jutra. Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, Wł. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2012.
12. I. Sochacka, Zabawa w terapii logopedycznej, [w:] Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. C. Langier, Wydawnictwo Kolegium Nauczycielskie Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2012. 
13. I. Sochacka, Analiza wybranych procesów poznawczych u dzieci z zaburzeniami  mowy, [w:] Dziecko 2, red. E. Lewik-Tsirigotis, G. Pietruszewska, Z. Włodarczyk, Wydawnictwo Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu, Wieluń 2012.
14. I. Sochacka, Wybrane aspekty mówienia i rozumienia u dzieci 6-letnich z  zaburzeniami artykulacyjnymi, [w:]  Dylematy współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. E. Skoczylas-Krotla, I. Sochacka, Wydawnictwo AJD Częstochowa, Częstochowa 2012.
15. I. Sochacka, Terapia logopedyczna a poziom słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Edukacja Jutra. Uwarunkowania współczesnej szkoły, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013.
16. I. Sochacka, Charakterystyka wybranych narzędzi badawczych i ich wartość diagnostyczna w procesie terapii logopedycznej, [w:] Wybrane problemy edukacji dziecka w XXI wieku, red. A. Pękala, C. Langier, Wydawnictwo AJD Częstochowa, Częstochowa 2013.
17. I. Sochacka, Elementy Metody Dobrego Startu w profilaktyce i terapii logopedycznej, [w:] Edukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce, red.  K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014.