Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Ogłoszenia


 

 

 

 

WYKAZ

urlopu wypoczynkowego za rok 2017 r.

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Termin wykorzystania

urlopu za rok 2017 r.

Liczba dni wykorzystanego urlopu

dr hab. Jadwiga Bednarek

profesor AJD

14.08 - 28.08.2017 r.

01.09 – 04.09.2017 r.

15.09 – 26.09.2017 r.

10

5

10

mgr Agnieszka Borowiecka

asystent

27.06 – 10.07.2017 r.

10

dr Joanna Juszczyk – Rygałło

adiunkt

01.08 – 08.09.2017 r.

28

dr Aleksandra Kruszewska

adiunkt

08.08 – 15.09.2017 r.

28

dr Cecylia Langier

adiunkt

Urlop naukowy

dr Leszcz-Krysiak Agnieszka

adiunkt

31.07 – 11.08.2017 r.

28.08 – 31.08.2017 r.

10

5

dr hab. Urszula Ordon

profesor AJD

17.07 - 16.08.2017 r.

04.09 – 12.09.2017 r.

25

7

dr Anna Pękala

adiunkt

25.07 – 09.09.2017 r.

14.09 – 16.09.2017 r.

33

3

dr Ewa Piwowarska

adiunkt

01.08 – 14.09.2017 r.

 

32

dr hab. Grażyna Rygał

profesor AJD

16.06.2017

27.06.2017

03.07 – 05.07.2017 r.

31.07 – 31.08.2017 r.

08.09 – 15.09.2017 r.

1

1

3

23

6

dr Edyta Skoczylas - Krotla

adiunkt

24.07 – 01.09.2017 r.

29

dr Izabela Sochacka

adiunkt

01.08 – 08.09.2017 r.

 

28

dr Warzocha Anna

 

dr hab. Aleksandra Siedlaczek -Szwed

 

Sekretariat

Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej


asystent

 

profesor AJD

01.08 – 31.08.2017 r.

 

17.07 - 06.09.2017 r.

 

 

21.08 - 08.09.2017 r.

 

22

 

37

 

Aktualności na rok akademicki 2016/17


W dniach 14.07 -07.08.2017 r. dr A. Kruszewska będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim

Konsultację z dr A. Leszcz-Krysiak przełożone na poniedziałek 17 lipca na godz. 11.00

Konsultacje z dr I. Sochacką ze środy i czwartku  28-29.06.2017r. przeniesione na wtorek - 27.06.2017r. od godz. 9.00-13.00

Egzamin z przedmiotu Metodyka edukacji technicznej u dr hab.prof. AJD Grażyny Rygał dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

I termin dnia 28.06.2017 r. godz. 10.00 pokój 106

-------------------------------------------

W związku z wyjazdem na konferencję w dniach 19-21.06.2017r. odwołuje się konsultacje i zajęcia z dr hab. prof. AJD U. Ordon, dr A. Kruszewską, dr A. Pękalą, i dr I. Sochacką

Zajęcia Gry i zabawy dydaktyczne z mgr A. Borowiecką w dniu 13.06.2017 r. odbywają się w terenie

W dniu 12 czerwca konsultacje Anny Warzochy odbywają się od godz. 11.00 do 12.00, natomiast zajęcia z przedmiotu Edukacja regionalna zostają przełożone na inny termin.

W dniu 7 czerwca zajęcia i konsultacje odwołane z dr A. Kruszewska oraz dr E. Piwowarską
w powodu wyjazdu na konferencję.

-------------------------------------------------------------------------
W związku z udziałem w konferencji naukowej dr A. Kruszewskiej odwołuje się zajęcia  w dniu   7.06..2017r.(środa - sem. mgr i lic.).

Zajęcia z przedmiotu Ośrodki kultury z dn. 5 i 12 czerwca zostały przeniesione do Samąrządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, natomiast konsultacje w dniu 5 czerwca  odbywać się będą od godz. 12.30 do 13.30.


W dniach 30 maja - 07 czerwca odwołuje się zajęcia dr hab.prof.AJD Urszulą Ordon

----------------------------------------------------------------------

Zajęcia i konsultacje mgr Anny Warzochy w dniu 29 maja br. (poniedziałek) zostały odwołane.

We wtorek 30 maja br. odwołuje się zajęcia dr hab.prof.AJD Wigi Bednarkowej.

------------------------------------------------------------------------

Zajęcia z przedmiotu Ośrodki kultury z mgr Anną Warzochą, w poniedziałek 22 maja 2017 r. zostały przeniesione z godz. 15.00  na godz. 11.00

-------------------------------------------------------------------------

W związku z udziałem w konferencji naukowej w dniach 23-25.05.2017r. odwołuje się zajęcia z dr A. Kruszewską w dniu 24.05.br. (środa - sem. mgr i lic.).

Zajęcia z przedmiotu Ośrodki kultury z mgr Anną Warzochą, w poniedziałek 15 maja 2017 r. zostały przeniesione z godz. 15.00  na godz. 13.30


Z powodu choroby do dnia 19 maja 2017 odwołuję się zajęcia z dr A. Leszcz - Krysiak

W związku z wyjazdem studentów studiów niestacjonarnych II r. EPiW z dr A. Leszcz-Krysiak na wycieczkę w dniu 20.05.2017 r. zajęcia z dr I. Sochacką od godz. 9.00-10.15 Logorytmika w przedszkolu i w klasach I-III przeniesione zostały na dzień 25.06.2017r. (tydz.17) od godz. 11.45-12.00.

Z powodu choroby do dnia 12 maja 2017 odwołuję się zajęcia z dr A. Pękalą

Konsultację z dr E. Skoczylas-Krotlą przeniesione z dnia 10.05 na 09.05 w godz. 8.00-10.00

Zajęcia z przedmiotu Ośrodki kultury z mgr A. Warzochą przeniesione z dnia 24 kwietnia i 8 maja 2017 r. na 24 kwietnia br. do Ośrodka Kultury Filmowej w Częstochowie.

Z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus+ odwołuje sìę zajęcia z dr Aleksandrą Kruszewską
oraz dr Agnieszką Leszcz-Krysiak w dniach 24-28.04.br.

dr hab.prof.AJD Wiga Bednarkowa informuje, że na prośbę Studentek zmienione zostają terminy zajęć:

- seminarium magisterskie - wtorek 8.00-9.30 s.54;
- wykład "Ewaluacja i ocenianie..." zamiast w tyg. 8. odbędzie się w tyg. 15. w godz. 11.45-13.15, s. 54.

Ponadto: 20 kwietnia, z powodu wyjazdu na konferencję, nie odbędą się zajęcia z "Działań twórczych..."  (grupa C2). We wtorek 25 kwietnia zostaną ustalone ze Studentkami terminy kolejnych zajęć z tego przedmiotu.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian konsultacje z dr hab.prof.AJD Wigą Bednarkową również będą się odbywały we wtorki w godz. 11.15-12.00  oraz w środy 11.30-13.00 w s. 710.

 

W dniu 12.04.2017r. odwołuje się zajęcia z dr Ewą Piwowarską od godz. 13.00-18.30

W dniu 9.04.2017r. odwołuje się zajęcia z dr Ewą Piwowarska od godz. 10.00.

Zajęcia z dr Aleksandrą Kruszewską w dniu 07.04.br (piątek) przeniesione będą z godz. 13.30-15.00 na godz. 9.45-11.15  (sala 320)

Zajęcia z dr Agnieszką Leszcz-Krysiak z dnia 30.03.2017r. będą zrealizowane dnia 29.05.2017r. w Szkole Podstawowej nr 47.

W związku z wyjazdem w ramach programu ERASMUS PLUS zajęcia ze studentami prowadzone przed

dr hab.prof. AJD U. Ordon, dr C. Langier, dr A. Pękala oraz dr E. Piwowarska
w dniach    3 - 7 kwietnia 2017 r. zostają odwołane.

W dniach 20-25.03.2017 zajęcia z dr Edytą Skoczylas-Krotlą nie odbędą się.

16 marca wykład z Zarządzania oświatą z dr E. Skoczylas-Krotlą odbędzie się w godz. 16.30-17.15

W dniach 09.03 - 23.03.2017 dr hab. prof. AJD Urszula Ordon będzie nieobecna z powodu choroby.

Konsultację z dr Edytą Skoczylas-Krotlą z dnia 15 marca 2017 zostają przeniesione na piątek 17 marca w godz. 08.00-8.45 i środa 22 marca w godz. 14.30-15.00

 

Rozmowa kwalifikacyjna ukierunkowana na uzdolnienia

muzyczne i poprawność wymowy dla studentów I roku I stopnia

Pedagogiki którzy wybrali specjalność

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

odbędzie się:

dla studentów studiów stacjonarnych - 08.03.2017 r. od godz. 11.15 w sali 706

dla studentów studiów niestacjonarnych - 04.03.2017 r. od godz. 10.30 w sali 708

Zajęcia z przedmiotu Ośrodki kultury z mgr Anną Warzochą z dnia 13 i 20 marca 2017 r. odbędą się w dniu 14 marca 2017 r. w Ośrodku Kultury Filmowej w Częstochowie.

W dniach od 03-09 marca odwołuje się zajęcia z dr E. Piwowarską


W dniach 28.04 - 07.05.2017 dr hab. prof. AJD Urszula Ordon będzie niobecna

Konsultacje dr Izabeli Sochackiej w dniach 21.02.2017r. i 28.02.2017r.  (wtorek) w godz. 11.15-12.00.

W dniach 13-23.02 będę nieobecna. W sprawach pilnych proszę się kontaktować telefonicznie lub mailow.
Dr hab. prof. AJD Wiga Bednarkowa

W dniach 14 - 15 02.2017 dr Izabela Sochacka będzie niobecna

W dniach 21-22 02.2017 dr Anna Pękala będzie nieobecna

Konsultacje mgr Anny Warzochy w terminie od 13.02.-27.02.2017 r. (poniedziałek) w godzinach 11.00-12.30.

dr Izabela Sochacka urlop -od 14 - 15.02.2017 r.

W dniach od 1 - 7 oraz od 9 - 21 lutego 2017 r. dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał będzie niobecna na Uczelni. Wszystkie sprawy będzie można załatwić 8 lutego w godz od. od 8 - 15 w pokoju 106

III rok studia stacjonarne Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i kl. I - III egzamin 1.02.2017
od godz. 10.30 - 12.30 sala 412 dr A. Pękala

W dniach 30.01.- 06.02.2017r.  mgr A. Warzocha przebywać będzie na urlopie

III rok studia stacjonarne Metodyka eduk. polonistycznej egzamin 1.02.2017 r. od godz. 14.30 sala 54

oraz II termin 27.02.2017 r. godz. 13.00 sala 708

III rok studia stacjonarne Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i kl. I - III egzamin
28.01.2017 godz. 12 sala 703

oraz II termin 27.02.2017 r. godz. 13.00 sala 708

prof. dr hab. Wiga Bednarkowa

Zmiana terminu zajęć:


Z uwagi na szkolenie pracowników w dniu 1 lutego zajęcia z  prof. dr hab. Wigą Bednarkową przeniesione na:

wykład sala 54 - Metodyka zajęć komputerowych - 8.00-9.00 oraz 15.00-15.30

wykład sala 54 - Metodyka zajęć polonistycznych - 15.30-17.00

Seminarium z dr A. Pękalą z dnia 25 stycznia przeniesione na 31 stycznia godz. 11.00

W dn. 17-19 stycznia Dyrektor IEPISZ dr hab.prof.AJD Wiga Bednarkowa będzie nieobecna z powodu wyjazdu na konferencję.

Zajęcia w dniu 18.01.2017 r. z dr Izabelą Sochacką odwołuje się z powodu wyjazdu na Konferencję.

Zajęcia z mgr Anną Warzochą odwołane do 13 stycznia 2017 r.

zajęcia na studiach niestacjonarnych według planu

Konsultacje z dr E. Skoczylas-Krotlą są przeniesione ze środy 11.01 na wtorek 17.01 w tych samych godzinach.

Odwołuje się zajęcia z  dr hab. UrszuląOrdon prof. AJD w dniach 04 - 11 stycznia 2017 r.

Zajęcia z dr hab. Urszulą Ordon prof. AJD w dniu 04 stycznia 2017 r. - Wykład - s.121 odwołane.

Zajęcia z  dr Ewą Piwowarską w dniu 04 stycznia 2017 r. - Seminarim
- odwołane i przeniesione na 15 tydz. w godz. 15.00 - 18.00


Zajęcia dr hab. Grażyny Rygał prof. AJD w dniu 10 stycznia 2017 - Wykład - s.54 Metodyka edukacji matematycznej dla studentów III roku I stopnia - Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - odwołany.

Zajęcia odpracowane będą w dniu 20 grudnia 2016

w godz. 13-14.30 w sali 703 dla jednej grupy

i w godz. 15-16.30 w sali 703 dla drugiej grupy.

 

Zmiana terminu zajęć:

mgr Anna Warzocha: Metodyka Edukacji w Przedszkolu i w klasach I-III
Pedagogika wczesnoszkolna
z dnia 12 XII 2016 r przełożona na inny termin.

Zajęcia z mgr Anną Warzochą odwołane do 10 stycznia 2017

 

Zmiana terminu zajęć:

 

dr Anna Pękala: Metodyka eduk. muzycznej w przedszkolu i kl. I-III

wp-p-l-05-C1 zajecia z 29 XI 2016 przełozone na 7 grudnia br. w godz. 08.00-9.30 w sali 226

 

wp-p-l-05-C2 zajecia z 29 XI 2016 przełozone na 7 grudnia br. w godz. 9.45-11.15 w sali 320

 

Cykl bezpłatnych szkoleń

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów na cykl bezpłatnych szkoleń, które poprowadzi pan Piotr Siejka - przedsiębiorca z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży finansowej, Prezes Zarządu oraz założyciel dwóch firm: Polskie Doradztwo Majątkowe Sp.z o.o. oraz Super księgowi Sp.z o.o.
Tematem pierwszego spotkania, które odbędzie się w dniu 7 grudnia w godz. 15.00-16.30 w sali 2.09 przy ulicy Zbierskiego 2/4 będzie: Podstawy planowania finansowego.

Szczegółowo zostaną omówione następujące zagadnienia:
- W co dzisiaj inwestować: lokaty, akcje, obligacje a może nieruchomości?
- Etapy planowania finansowego
- Budowa niezależności finansowej podczas studiów
- Propozycja pracy dodatkowej dla studentów

Czekamy na Wasze zgłoszenia do dnia 2 grudnia do godz. 14.00. Wystarczy pobrać oraz wypełnić deklarację zgłoszenia i dostarczyć ją do naszej siedziby (pokój 2.07) http://www.ctwions.ajd.czest.pl/n1070,Jezeli-jestes-zainteresowany-planowaniem-finansowym--to-szkolenie-jest-dla-Ciebie

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Komunikat narciarski

 

Sekcja narciarska działająca w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AJD jak co roku organizuje w terminie grudniowym tygodniowy obóz narciarski do Włoch (koszt wyjazdu ok. 1400 zł). Zainteresowanych wyjazdem studentów AJD jeżdżących na nartach lub snowboardzie prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu SWFiS (ACS p. 1.4.1) lub do opiekuna sekcji narciarskiej mgr Doroty Rak (ACS p. 1.8.2).

 

Zapisy trwają do 15.11.2016.


 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza dzieci w wieku 5-9 lat, jak również ich rodziców/opiekunów, do Akademii Dziecka i Rodzica.

Akademia Dziecka i Rodzica (ADiR) została powołana po to, by poprzez naukę, zabawę i kulturę rozwijać dziecięcą ciekawość, zainteresowania, intelekt oraz twórczy potencjał, a także aby kompetentnie wzbogacać rodziców/prawnych opiekunów w nowoczesną wiedzę nt. rozwoju dziecka i żeby wspierać ich w radzeniu sobie z opieką i wychowaniem dziecka cywilizacji cyfrowej.

Program ADiR, obejmując różne dziedziny nauki i kultury, przewiduje równoległe prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci oraz wykładów dla rodziców.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ADiR

miejsce warsztatów dla dzieci i wykładów dla rodziców - budynek Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 (I piętro, foyer s. 121)*


Aktualności na rok akademicki 2015/16

W najbliższą środę - 25 maja - o godz. 17.00 odbędą się ostatnie w bieżącym roku akademickim

warsztaty dla dzieci i wykłady dla ich rodziców/opiekunów.

 

Młodym Studentkom i Studentom zostaną wręczone indeksy ADiR na rok akademicki 2016/17, a na osoby najbardziej sumienne czekają... niespodzianki!

ZAPRASZAMY!

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Więcej szczegółów na temat konferencji można znaleźć pod tym linkiem.

 

Koło Naukowe Kreatywnego Nauczyciela

 

ZAPRASZAMY STUDENTÓW

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Z WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

DO UDZIAŁU W PRACACH

KOŁA NAUKOWEGO

EKOPEDAGOG

Zainteresowanych prosimy

o zgłaszanie się do

dr Irena Jarzyńskiej

 

Koło Naukowe Ekopedagog

Koło Naukowe Edukacja Plastyczna

17 marca  w Katowicach studenci Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej uczestniczyli w konferencji "...i nigdy nie chodziłem do szkoły - entuzjazm jako motor nauki". Andre Stern dzielił się swoją historią – doświadczeniem człowieka, który nigdy nie uczęszczał do szkoły. Jego opowieść to niesamowita, pełna plastycznych opisów i interesujących anegdot podróż do przeszłości. To również prawdziwe świadectwo dziecięcego entuzjazmu, który w odpowiednich warunkach, może stać się podstawą wszechstronnego rozwoju.

André Stern jest muzykiem, kompozytorem, lutnikiem zajmującym się budową gitar, dziennikarzem i pisarzem. André nigdy nie chodził do szkoły. Jest synem Arno Sterna, pedagoga i badacza, którego dokonania opierają się na poszanowaniu spontanicznych skłonności istoty ludzkiej. André uczy muzyki, prowadzi wykłady. Jako ekspert w dziedzinie alternatywnych metod kształcenia pracuje z nauczycielami, szkołami, uniwersytetami, stowarzyszeniami, a także z rodzicami i firmami. Wart obejrzenia jest również film dokumentalny "Abecadło"...

 

 

 

W Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, oprócz codziennej dydaktyki,  prowadzone są badania naukowe w wielu obszarach tematycznych, np.:


•    Uwarunkowania edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz kierunki poprawy jej jakości i optymalizacji.
•    Przedszkole i szkoła wobec zachodzących przeobrażeń społecznych i edukacyjnych.
•    Funkcje i zadania współczesnego nauczyciela przedszkola i klas I-III w kontekście dokonujących się zmian edukacyjnych.
•    Różne obszary edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz kierunki poprawy jej jakości.
•    Aktywizacja i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zebrany dorobek naukowy pracowników Instytutu  jest prezentowany podczas  licznych sympozjów, seminariów i konferencji naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym.

W efekcie prowadzonych badań naukowych opracowano kilka monografii naukowych, prac redakcyjnych, artykułów oraz rozdziałów w monografiach pedagogicznych, w języku, polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, słowackim i francuskim, co stanowi cenne źródło wiedzy, zapraszające do dalszych poszukiwań, jak również – a może nawet przede wszystkim - materiał źródłowy dla Studentów i Studentek.

 

TERMINARZ KUNSULTACJI PRACOWNIKÓW INSTYUTU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I  SZKOLNEJ