Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Ogłoszenia


 

W dniach 23-25 kwetnia prof. dr hab. U. Ordon oraz dr E. Piwowarska będą przebywać na urlopie

W dniach 16-20 kwietna prof. dr hab. U. Ordon, dr E. Piwowarska, dr A. Pękala oraz dr C. Langier będą na wyjeździe w ramach programu Erasmus

W dniach 9-13 kwietna dr E. Skloczylas - Krotla jest na wyjeździe w ramach programu Erasmus

Zajęcia z Edukacji ekologicznej w przedszkolu i klasach I-III ze studentami Pedagogiki II˚  I rok specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna prowadzone przez dr Agnieszkę Leszcz-Krysiak obędą się w terenie w Parku Krajobrazowym Las nad Górną Liswartą – Kalina.

Grupa C1– wyjazd dnia 10 kwietnia godz. 8.00 – 12.30 (zajęcia z dnia 09.04 i 07.05.2018)

Grupa C2 – wyjazd dnia 17 kwietnia godz. 8.00 – 12.30 (zajęcia z dnia 14.05 i 21.05. 2018)

 

Zajęcia z przedmiotu Ośrodki kultury z dr E. Skoczylas krotlą w dniu 22.03.2018 odbywają sie w Teatrze im. A. Mickiewicza

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna ukierunkowana na uzdolnienia muzyczne

i poprawność wymowy dla studentów I roku I stopnia Pedagogiki, studia

niestacjonarne, którzy wybrali specjalność Edukacja Przedszkolna

i Wczesnoszkolna  odbędzie się dniu 25.03.2018 r.  (niedziela)

o godz.10.30 w pokoju 708.

 

 

HALOWE MISTRZOSTWA UCZELNI
W TENISIE ZIEMNYM

KOBIET  I  MĘŻCZYZN

TERMIN :      kwiecień – czerwiec 2018

MIEJSCE:     korty – hala ACS AJD

ul. Zbierskiego 6

UCZESTNICY: studenci, doktoranci, pracownicy AJD

ZGŁOSZENIA: sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ACS

ul. Zbierskiego 6 p. 1.4.1 lub 1.4

DO   27.03.2018

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE – 27.03.2018 godz. 13.00 SWFiS ACS

SYSTEM ROZGRYWEK: w zależności od ilości zgłoszeń

NAGRODY: puchary, statuetki, dyplomy

ORGANIZATOR: Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu AJD

Koordynatorzy rozgrywek:

kobiet – ………………………………………………….

mężczyzn – ………………………………………………

 


Rozmowa kwalifikacyjna ukierunkowana na uzdolnienia muzyczne i

poprawność wymowy dla studentów I roku I stopnia Pedagogiki, którzy

wybrali specjalność Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

studia stacjonarne odbędzie się dnia 31.01.2018 r. o godz. 9.00 w sali 706.

Data rozmowy dla studentów studiów niestacjonarnych podana będzie w późniejszym terminie.
 

 

Aktualności na rok akademicki 2017/18

 

W dniach 17 i 18 marca mgr A. Warzocha przebywa na zwolnieniu

W dniach 09-18.03.2018  dr  E. Piwowarska przebywa na zwolnieniu

W dniach 02-15.03.2018  dr hab. prof. AJD   U. Ordon przebywa na zwolnieniu

W dniach 26-28.02.2018  dr  A. Kruszewska będzie przebywać na urlopie

W dniach 12-25.02. dr  A. Kruszewska będzie przebywać na stażu naukowym

W dniach 5-9 II mgr A. Warzocha będzie przebywać na urlopie

Konsultacje z mgr A. Warzochą przeniesione z czwartku 25.01. na środe 24.01.
i odbęda sie w godz. od 10.45-11.30 oraz 13.00-13.45

W dniach 12.02-23.02. 2018 r. dr hab. prof. AJD G. Rygał przebywa na urlopie

W dniach 29.01-02.02. 2018 r. mgr  A. Borowiecka przebywa na urlopie

W dniach 30.01-07.02. 2018 r. dr hab. prof. AJD A. Siedlaczek-Szwed przebywa na urlopie

W dniach 22.01-23.02. 2018 r. dr C. Langier przebywa na urlopie

W dniach 10.01.2018 r. dr C. Langier przebywa na urlopie

W dniach 04-18.01. 2018 r. dr hab.prof. AJD  U. Ordon przebywa na zwolnieniu lekarkim.

W dniach 01-16.02. 2018 r. dr I. Sochacka przebywa na urlopie

W dniach 27-29 grudnia 2017 r. dr hab. prof. AJD G. Rygał przebywa na urlopie

W dniach 18.11 - 01.12.2017 r. dr E. Piwowarska przebywa na zwolnieniu lekarskim

W dniu 14-15.11.2017  dr A. Leszcz-Krysiak przebywa na zwolnieniu lekarskim

W dniach 06-10.11.2017 dr A. Leszcz-Krysiak oraz dr A. Kruszewska będą przebywać na Erasmusie w Ołomuńcu

W dniach 17.10 -19.10.2017 r. mgr A. Warzocha przebywa na zwolnieniu lekarskim

W dniach 04.10 -13.10.2017 r. dr A. Kruszewska przebywa na zwolnieniu lekarskim

W dniach 10.10 -13.10.2017 r. dr E. Skoczylas - Krotla przebywa na zwolnieniu lekarskim

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Podobnie jak w roku ubiegłym w ramach działającej przy Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Akademii Dziecka i Rodzica, studentki  studiów stacjonarnych Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej dnia 24 stycznia 2018 przedstawiły inscenizację bajki Czerwony Kapturek,  przygotowaną pod kierunkiem dr Joanny Juszczyk-Rygałło i dr Edyty Skoczylas-Krotli.  Mali widzowie z zainteresowaniem śledzili losy dziewczynki i dzielnie przyjęli postać groźnego wilka. Spotkania pracowników IEPiS z najmłodszymi w ramach ADiR odbywają się co miesiąc. Tematyka zajęć jest zróżnicowana i adekwatna do zainteresowań uczestników.

 

 

 

Dnia 05.12.2017 studentki II roku II stopnia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej przedstawiły z wielkim zacięciem artystycznym w Miejskim Przedszkolu nr 16w Częstochowie w ramach realizacji projektu „W teatralnej garderobie, czyli baśnie, bajki i bajeczki” inscenizację dla najmłodszych pt. „Mikołajki”.  Występ był niezwykle udany i zachwycił małych odbiorców. Studentki EPiW pod opieką dr Edyty Skoczylas-Krotli i mgr Moniki Rachwał przygotowują łącznie cztery przedstawienia, przewidziane na listopad, grudzień 2017 oraz styczeń i luty 2018.

 

Obóz narciarski dla studentów AJD

Sekcja narciarska działająca w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu planuje zorganizowanie obozu zimowego dla studentów AJD lubiących jeździć na nartach lub snowboardzie. Na obozie można zrealizować jeden semestr zajęć z wychowania fizycznego. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu SWFiS lub do opiekuna sekcji narciarskiej mgr Doroty Rak (ACS p. 1.8.2).


Prowadzący /autorki programu/:

dr Aleksandra Kruszewska, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Tematyka: Wokół dziecięcych emocji - kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci 5-6 letnich.

Adresaci: studenci, rodzice i nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel: zapoznanie biorących udział w warsztatach z możliwościami wykorzystania różnych sytuacji edukacyjnych do kształtowania umiejętności przeżywania emocji. Przedstawienie roli i znaczenia rodziców w edukacji emocjonalnej dzieci.

Opis: Prelekcje nt. rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci oraz nt. emocji, uczuć i społecznych zachowań emocjonalnych dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym;

Forma: Warsztaty: przykłady realizacji zajęć z obszaru edukacji społeczno-emocjonalnej w oparciu o program edukacyjny pt: Z kangurkiem Bubusiem w świat emocji. Zapoznanie z maskotką emocji. Wykonanie wzoru maskotki z filcu.

Miejsce: budynek AJD, ul. Waszyngtona 4/8, dla studentów EPiW w ramach studenckiego koła naukowego „Edukacja Elementarna”, w przedszkolach/szkołach klasach I-III na terenie miasta Częstochowa – termin do uzgodnienia.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

dzieci w wieku 5-9 lat oraz ich Rodziców/Opiekunów!

18 X 2017 o godz. 17.00 rozpoczynamy  nowy akademicki rok w ADiR

Zajęcia – bezpłatne – odbędą się w środę w budynku Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 (VII piętro)

Studentki i Studenci otrzymają INDEKSY ADiR

 

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2017/18:

  1. 18 października – inauguracja
  2. 22 listopada
  3. 20 grudnia
  4. 24 stycznia
  5. 14 marca
  6. 18 kwietnia
  7. 23 maja – zakończenie roku akademickiego.

 

Dotychczas odbyły się zajęcia:
- matematyczne (prof. AJD dr hab. Grażyna Rygał, mgr Agnieszka Borowiecka),
- plastyczne (dr Ewa Piwowarska, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak),
- logopedyczne (dr Izabela Sochacka),
- muzyczne (dr Anna Pękala),
- teatralne (dr Joanna Juszczyk-Rygałło),
- na temat zdrowego żywienia (dr Edyta Krotla-Skoczylas i dr Irena Jarzyńska),
- o tym, jak pracuje mózg dziecka (prof. AJD dr hab. Wiga Bednarkowa).

Informacji udziela:

- sekretariat Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej AJD – (34) 37 84 324 i/lub prof. AJD dr hab. Wiga Bednarkowa - 601 98 44 69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYKAZ

urlopu wypoczynkowego za rok 2017 r.

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Termin wykorzystania

urlopu za rok 2017 r.

Liczba dni wykorzystanego urlopu

 

mgr Agnieszka Borowiecka

asystent

27.06 – 10.07.2017 r.

10

dr Joanna Juszczyk – Rygałło

adiunkt

01.08 – 08.09.2017 r.

28

dr Aleksandra Kruszewska

adiunkt

08.08 – 15.09.2017 r.

28

dr Cecylia Langier

adiunkt

Urlop naukowy

dr Leszcz-Krysiak Agnieszka

adiunkt

31.07 – 11.08.2017 r.

28.08 – 31.08.2017 r.

10

5

dr hab. Urszula Ordon

profesor AJD

17.07 - 16.08.2017 r.

04.09 – 12.09.2017 r.

25

7

dr Anna Pękala

adiunkt

25.07 – 09.09.2017 r.

14.09 – 16.09.2017 r.

33

3

dr Ewa Piwowarska

adiunkt

01.08 – 14.09.2017 r.

 

32

dr hab. Grażyna Rygał

profesor AJD

16.06.2017

27.06.2017

03.07 – 05.07.2017 r.

31.07 – 31.08.2017 r.

08.09 – 15.09.2017 r.

1

1

3

23

6

dr Edyta Skoczylas - Krotla

adiunkt

24.07 – 01.09.2017 r.

29

dr Izabela Sochacka

adiunkt

01.08 – 08.09.2017 r.

 

28

dr Warzocha Anna

 

dr hab. Aleksandra Siedlaczek -Szwed

 

Sekretariat

Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej


asystent

 

profesor AJD

01.08 – 31.08.2017 r.

 

17.07 - 06.09.2017 r.

 

 

21.08 - 08.09.2017 r.

 

22

 

37

 

Aktualności na rok akademicki 2016/17


W dniach 14.07 -07.08.2017 r. dr A. Kruszewska będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim

Konsultację z dr A. Leszcz-Krysiak przełożone na poniedziałek 17 lipca na godz. 11.00

Konsultacje z dr I. Sochacką ze środy i czwartku  28-29.06.2017r. przeniesione na wtorek - 27.06.2017r. od godz. 9.00-13.00

Egzamin z przedmiotu Metodyka edukacji technicznej u dr hab.prof. AJD Grażyny Rygał dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

I termin dn