eKonferencja - Edukacja-Analiza-Transakcje.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2018

Zapraszamy do udziału w II eKonferencji Naukowej z cyklu Edukacja-Analiza-Transakcje, tym razem pod hasłem: Relacje i modele transakcyjne.

Konferencja odbędzie się drogą internetową 17 maja 2018 roku pod adresem internetowym:

https://eat.ajd.czest.pl/konferencja

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia.

Informacje o Konferencji - plik pdf

Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 
oraz

 
Wydział Pedagogiczny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Katedra Psychopedagogiki Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie
Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

 
zapraszają na:

 
DRUGĄ OGÓLNOPOLSKĄ E-KONFERENCJĘ NAUKOWĄ:

 EDUKACJA - ANALIZA - TRANSAKCJE

Relacje i modele transakcyjne

https://eat.ajd.czest.pl/konferencja

 
E-Konferencja odbędzie się tylko drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy dostępnej pod powyższym adresem. Uczestnictwo nie pociąga za sobą konieczności przyjazdu– można wziąć udział z dowolnego miejsca, gdzie jest dostęp do sieci Internet. Uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się treścią swoich wystąpień w formie przygotowanych i przesłanych na platformę prezentacji oraz abstraktów, a w dniu e-Konferencji będzie możliwość dyskusji w czasie rzeczywistym na dopasowanych tematycznie chatach oraz wymiany informacji na forach dyskusyjnych. Nie przewidujemy transmisji audio-video w czasie rzeczywistym.

Celem e-Konferencjijest poddanie konceptualizacji wszystkiego tego, co w sensie wiedzy teoretycznej i działalności praktycznej zawierają w sobie trzy hasła: edukacja – analiza – transakcje. Powyższe pojęcia inkluzyjnie składają się na nową dziedzinę określaną mianem edukacyjna analiza transakcyjna, która jako subdyscyplina wciąż poszukuje dla siebie należnego miejsca w naukach pedagogicznych. E-Konferencja będzie zatem zmierzać do uściślenia koncepcji AT przeżywającej swój renesans w Polsce i na świecie wraz ze swoją obecnością w szerokim polu edukacji. Będzie zmierzać do poszukiwania nowych problemów i znaczeń, dostarczając jednocześnie okazji do dalszych twórczych poszukiwań.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy zatem teoretyków i praktyków, którzy zechcą podzielić się z innymi, zarówno swoimi przemyśleniami, jak również doświadczeniami praktycznymi w stosowaniu analizy transakcyjnej w kształceniu i wychowaniu, pomocy psychopedagogicznej, realizowaniu szkoleń, czy usprawnianiu struktur organizacyjnych systemu edukacji.

Obok wystąpień utrzymanych w konwencji analizy transakcyjnej jesteśmy otwarci również na wypowiedzi przedstawicieli różnych dyscyplin, którzy w mniejszym lub większym stopniu nawiązują tylko do koncepcji edukacyjnej analizy transakcyjnej.

Zapraszamy Państwa do dyskusji w następujących obszarach tematycznych:

 • możliwości wykorzystania koncepcji analizy transakcyjnej w teorii i praktyce pedagogicznej
 • analizy komunikacji pomiędzy nauczającym i uczącym się
 • znaczenie skryptu życiowego w szerokorozumianym procesie edukacyjnym
 • profilaktyka negatywnych zjawisk pojawiających się w środowisku edukacyjnym
 • identyfikacja gier interpersonalnych w rzeczywistości edukacyjnej
 • i innych dotyczących szerokiej perspektywy zjawisk i inspiracji edukacyjnych, szczególnie w perspektywie relacji i modeli transakcyjnych

Aktywne uczestnictwo w e-Konferencji stwarza jednocześnie szansę na publikację tekstu w czasopiśmie redagowanym przez Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej (6 pkt. na liście B MNiSW). Warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych.

 • Harmonogram:
  do 30 kwietnia 2018 – prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem stronyhttps://eat.ajd.czest.pl/konferencja. Aby zgłosić chęć udziału w e-Konferencji należy utworzyć konto na dostępnej pod powyższym adresem platformie konferencyjnej, a następnie wypełnić zamieszczony tam formularz zgłoszeniowy.
 • do 30 kwietnia 2018 – należy wnieść opłatę konferencyjną w wysokości 100 PLN. Opłatę prosimy przekazać na konto:
  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Raiffeisen Bank Polska SA 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378

z dopiskiem: Konferencja EAT 2018

 • do 10 maja 2018 - prosimy o przesłanie abstraktu o objętości od 2000 do 5000 znaków wraz z prezentacją multimedialną zawierającą tezy wystąpienia.
  Ze względu na formułę konferencji, która odbywać się ma drogą elektroniczną, przygotowane przez Państwa abstrakty i prezentacje powinny być dość szczegółowe i w sposób przejrzysty prezentować podstawowe założenia wystąpienia. Materiały należy opracować w sposób umożliwiający pozostałym uczestnikom zorientowanie się w treści i przemyśleniach autora.
 • ok. 15 maja 2018 – udostępnimy przesłane materiały oraz przekażemy instrukcje korzystania z platformy konferencyjnej.
 • 17 maja 2018 – Konferencja – będą Państwo mieli możliwość podyskutowania ze sobą wzajemnie, wspólnego zainspirowania się pomysłami.Szczegóły dotyczące organizacji tego dnia przekażemy w późniejszym terminie.
 • do 30 maja 2018 – osoby zainteresowane prosimy o przesłanie tekstu publikacji. Szczegóły dotyczące edycji tekstu znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.eat.ajd.czest.pl/czasopismo/index.php?page=informacje-dla-autorow

W przypadku pytań, wątpliwości, czy też problemów natury technicznej związanych z korzystaniem z platformy konferencyjnej, prosimy o kontakt z sekretarzem e-Konferencji –dr Zbigniewem Łęskim: zleski@ajd.czest.pl

Komitet Naukowy Konferencji:


prof. zw. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
dr hab. Jarosław Jagieła, prof. AJD
doc. dr Aleksey Karamanov
dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. AIK
prof. dr. Liudmyla Khoruzha
dr hab. Izabela Krasiejko, prof. AJD
prof zw. dr hab. Bolesław Niemierko
dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS
dr hab. Jurij Pelekh
dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS
prof. dr Adnan Tufekčić
dr hab. Ewa Wysocka, prof. UŚ

 

Komitet Organizacyjny:


dr hab. Jarosław Jagieła – przewodniczący
dr Zbigniew Łęski – sekretarz
dr Sylwia Galanciak
dr Dorota Gębuś
dr Anna Pierzchała
dr Adrianna Sarnat-Ciastko
dr Marek Siwicki
dr Edyta Widawska
dr Zbigniew Wieczorek

 

Kontakt:

Zakład Psychoprofilaktyki/Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej: zps@ajd.czest.pl