Dzień Tutora - 6 marca 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2018

Już 6 marca (wtorek) w godzinach od 11:00 do 14:30 w Auli Audytorium Maximus Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przy ul. Waszyngtona 4/8 odbędzie się w I Dzień Tutora. Ubiegły rok akademicki stał się czasem, w którym po raz pierwszy na taką skalę nasza Uczelnia otworzyła swoje progi dla tutoringu. Obecność tej formy akademickiego kształcenia i wsparcia studentów w ich rozwoju, staje się znakiem rozpoznawczym AJD. Przyjmując, że tutoring to spotkanie – warto towarzyszyć tej propozycji, a także przyjrzeć się owocom jej wprowadzania. To właśnie temu służyć ma organizowany po raz pierwszy Dzień Tutora, podczas którego zaprezentowane zostaną dotychczasowych doświadczenia współpracy między tutorami akademickimi i ich studentami. Spotkanie zakończy się godzinnymi warsztatami tutorskimi przy tutorskiej kawie dla chętnych studentów bądź nauczycieli akademickich.

Serdecznie zapraszamy!

Program I Dnia Tutora

6 marca 2018 r. (Audytorium Maximus, Akademia im Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8)

11:00 – 11:20 – otwarcie spotkania, przywitanie uczestników JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD – tutor

11:20 – 11:40 – Tutoring. W poszukiwaniu własnej definicji – dwuletnie doświadczenia wprowadzania tutoringu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – 
dr Adrianna Sarnat-Ciastko, pełnomocnik Rektor AJD ds. tutoringu

11:40 – 12:00 – Tutoring w przestrzeni pozaakademickiej. Zalety zdobywania kompetencji tutorskich – Piotr Nita – dyrektor operacyjny Instytutu Tutoringu Szkolnego

12:00 – 12:20 –prezentacja doświadczeń tutorów Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie

12:20 – 13:00 – prezentacja doświadczeń tutorskich studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

13:00 – 13:20 – prezentacja sylwetek tutorów AJD – dr Adrianna Sarnat-Ciastko, pełnomocnik Rektor AJD ds. tutoringu (zaproszenie do wykorzystania PSW-OT)

13:20-13:30 – losowanie tutorów dla chętnych osób, które chciałyby zostać zaproszone na warsztaty tutorskie

13:30 – 14:30 – warsztaty tutorskie (m.in. w salach 42, 43, 43)