Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. Prof. AJD Grażyna Rygał

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Prof. AJD Irena Motow

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Leon Rak

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl , pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Prof. AJD Kazimierz Rędziński

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl , pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325; e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl; pok. 608

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

Kierownik - dr Małgorzta Piasecka – tel. (34) 3784297, pok. 308

Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail:

Zakład Historii i Teorii Wychowania

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Danuta Marzec – tel. (34) 3784270, e-mail: damarzec@poczta.onet.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr Anna Pękala

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 325

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr Cecylia Langier

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr hab. prof. AJD Urszula Ordon

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas – Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr hab. Jadwiga Bednarek prof. AJD

Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Kultury Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii - dr Jacek Wąsik,
tel. (34) 3655983, e-mail: j.wasik@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

prof. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983
dr Cezary Michalski - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: t.drozdek-malolepsza@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - prof. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr hab.prof.AJD Eligiusz Małolepszy - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: e.malolepszy@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Karol Pilis - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: k.pilis@ajd.czest.pl

 

Informacje / Aktualności

Dziekant studiów stacjonarnych:
tel. (34) 3784301, 304, 291, 293
 
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
tel. (34) 3784291, 293
 
Kierownik Dziekanatu:
tel. (34) 3784302

 


AKTUALNOŚCI:

 

 

Strona 1 z 33  > >>

17-10-2014
Napisał: d.k.
W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Pedagogicznym obowiązujące wysokości opłat za studia niestacjonarne i terminy płatności rat dostępne są tutaj (PDF).
16-10-2014
Napisał: A.N.

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych  kierunku  Pedagogika 3 semestr pierwszego stopnia oraz 3 semestr drugiego stopnia, zapisy na przedmiot swobodnego wyboru będą odbywać się w tygodniu 3. w godzinach zawartych w rozkładzie zajęć. Realizacja PSW zgodnie z rozkładem zajęć.

Wybrane przedmioty:

Studia pierwszego stopnia 3 semestr w ilości 18h (wykład):

Warsztat doskonalenia zdolności poznawczych - dr Monika Adamska - Staroń

Studia drugiego stopnia 3 semestr w ilości 18h (wykład):

Historia medycyny - dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska

 

14-10-2014
Napisał: D. P.
Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego w dniach od 6.10.2014r do 20.10.2014r od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 - 14.30. Dodatkowo dla studentów studiów niestacjonarnych w soboty 11.10.14 i 18.10.14 od godz. 8.00 - 12.00.
10-10-2014
Napisał: d.k.

Studenci I roku kierunku Pedagogika stacjonarna/niestacjonarna I i II stopnia zobowiązani są do rejestracji na zajęcia z przedmiotów: Lektorat języka obcego oraz Wychowanie Fizyczne.

Należy ich dokonać najpóźniej do dnia 16.10.2014r do godz. 23.00 na stronie systemu UL dostępnego tutaj.

Przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać sie z umieszczonymi na stronie systemu UL instrukcjami.

01-10-2014
Napisał: D. P.

Studium Nauki Języków Obcych informuje, iż lektoraty języków: angielskiego i niemieckiego dla studentów I roku Fizjoterapii - studia niestacjonarne odbywać się będą w piątki w blokach 4 - godzinnych od godz. 15.15 - 18.30 w terminach 3, 10, 17, 24 października oraz 7, 14 listopada 2014r

Zajęcia z lektoratu języka angielskiego prowadzić będzie mgr Izabela Golec w sali W-221

Zajęcia z lektoratu języka niemieckiego prowadzić będzie mgr Mariusz Szyma w sali W-211

24-09-2014
Napisał: D. P.
Uprzejmie informujemy studentów, iż Pani dr Katarzyna Kasprowska - Nowak pełni dyżur codziennie w godzinach od 12.00 - 13.00 w pok. 1013 przy ul. Ar. Krajowej 13/15 do 30 września 2014.
23-09-2014
Napisał: d.k.

ZAKWATEROWANIE NA ROK 2014/2015

Zakwaterowanie studentów I roku, jak również studentów zamieszkujących D.S. "SKRZAT" w poprzednim roku akademickim 2013/2014 piętra od IV do IX, nastąpi w dniach 26 i 27.09.2014 roku od godziny 8:30 do 18:00.

Studenci mieszkający w poprzednim roku akademickim 2013/2014 piętra I, II i III zostaną zakwaterowani w dniach 29 i 30.09.2014 od godziny 8:30 do 18:00.