Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. Prof. AJD Grażyna Rygał

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Prof. AJD Irena Motow

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Leon Rak

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl , pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Prof. AJD Kazimierz Rędziński

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl , pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325; e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl; pok. 608

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

Kierownik - dr Małgorzta Piasecka – tel. (34) 3784297, pok. 308

Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail:

Zakład Historii i Teorii Wychowania

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Danuta Marzec – tel. (34) 3784270, e-mail: damarzec@poczta.onet.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr Anna Pękala

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 325

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr Cecylia Langier

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr hab. prof. AJD Urszula Ordon

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas – Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr hab. Jadwiga Bednarek prof. AJD

Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki – dr Joanna Rodziewicz-Gruhn,
tel. (34) 3655983, e-mail: j.rodziewicz@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

prof. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983
dr Cezary Michalski - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: t.drozdek-malolepsza@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - prof. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr hab.prof.AJD Eligiusz Małolepszy - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: e.malolepszy@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Karol Pilis - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: k.pilis@ajd.czest.pl

 

Informacje / Aktualności

Dziekant studiów stacjonarnych:
tel. (34) 3784301, 304, 291, 293
 
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
tel. (34) 3784291, 293
 
Kierownik Dziekanatu:
tel. (34) 3784302

 


AKTUALNOŚCI:

 

 

Strona 1 z 33  > >>

01-10-2014
Napisał: D. P.

Studium Nauki Języków Obcych informuje, iż lektoraty języków: angielskiego i niemieckiego dla studentów I roku Fizjoterapii - studia niestacjonarne odbywać się będą w piątki w blokach 4 - godzinnych od godz. 15.15 - 18.30 w terminach 3, 10, 17, 24 października oraz 7, 14 listopada 2014r

Zajęcia z lektoratu języka angielskiego prowadzić będzie mgr Izabela Golec w sali W-221

Zajęcia z lektoratu języka niemieckiego prowadzić będzie mgr Mariusz Szyma w sali W-211

24-09-2014
Napisał: D. P.
Uprzejmie informujemy studentów, iż Pani dr Katarzyna Kasprowska - Nowak pełni dyżur codziennie w godzinach od 12.00 - 13.00 w pok. 1013 przy ul. Ar. Krajowej 13/15 do 30 września 2014.
23-09-2014
Napisał: d.k.

ZAKWATEROWANIE NA ROK 2014/2015

Zakwaterowanie studentów I roku, jak również studentów zamieszkujących D.S. "SKRZAT" w poprzednim roku akademickim 2013/2014 piętra od IV do IX, nastąpi w dniach 26 i 27.09.2014 roku od godziny 8:30 do 18:00.

Studenci mieszkający w poprzednim roku akademickim 2013/2014 piętra I, II i III zostaną zakwaterowani w dniach 29 i 30.09.2014 od godziny 8:30 do 18:00.

17-09-2014
Napisał: D. P.
Studenci zainteresowani ubieganiem się o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2014/2015 proszeni są o złożenie wniosków wypełnionych według wzorca podanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.mnisw.gov.pl) do Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego pok. 344 do dnia 23.09.2014r., celem przedłożenia do zaopiniowania przez Radę Wydziału w dniu 24.09.2014r
16-09-2014
Napisał: d.k.

Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów stacjonarnych odbędą się wg. terminów podanych poniżej:

Kierunek
Fizjoterapia I°
Turystyka i Rekreacja I°
Wychowanie Fizyczne I°
Wychowanie Fizyczne II°
30.09.2014 r., godz. 10:00, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)
Kierunek
Pedagogika I°
Praca Socjalna I°
30.09.2014 r., godz. 11:00, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)
Kierunek
Pedagogika II°
30.09.2014 r., godz. 12:00, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)


Spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat studiów niestacjonarnych odbędą się wg. terminów podanych poniżej:


Kierunek
Fizjoterapia I°
3.10.2014 r., godz. 14:30, sala W-42 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)
Pedagogika I°
10.10.2014 r., godz. 14:00, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)
Kierunek
Pedagogika II°
10.10.2014 r., godz. 14:30, sala W-121 (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8)

Pozostałe kierunki zostana podane w późniejszym terminie, po zakończeniu II tury rekrutacji.

15-09-2014
Napisał: D. P.
Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego w dniach od 6.10.2014r do 20.10.2014r od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 - 14.30. Dodatkowo dla studentów studiów niestacjonarnych w soboty 11.10.14 i 18.10.14 od godz. 8.00 - 12.00.
10-09-2014
Napisał: d.k.

Studenci AJD, którzy zapisali się na przedmioty OGÓLNOAKADEMICKIE (WF, PSW) na semestr letni 13/14L zobowiązani są dokonać podpięcia przedmiotów pod właściwy etap.

Etapem jest konkretny semestr studenta, np. WP-P-L-06-POR widoczny w momencie zaznaczenia podczas podpinania pola: "Chcę podpiąć pod konkretny etap programu".

Przed dokonywaniem podpięć przedmiotów do wyboru należy zapoznać się z instrukcją USOSweb - jak podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap, która "krok po kroku" pokazuje jak właściwie wykonać podpięcia w systemie USOSweb.

UWAGA:
Termin podpinania: 21 września 2014 do godz. 23:59

 

Niepodpięcie przedmiotów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało niemożliwością rozliczenia etapu (semestru) !!!