Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. Prof. AJD Grażyna Rygał

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Prof. AJD Irena Motow

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Leon Rak

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl , pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Prof. AJD Kazimierz Rędziński

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl , pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325; e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl; pok. 608

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

Kierownik - dr Małgorzta Piasecka – tel. (34) 3784297, pok. 308

Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail:

Zakład Historii i Teorii Wychowania

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Danuta Marzec – tel. (34) 3784270, e-mail: damarzec@poczta.onet.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr Anna Pękala

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 325

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr Cecylia Langier

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr hab. prof. AJD Urszula Ordon

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas – Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr hab. Jadwiga Bednarek prof. AJD

Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki – dr Joanna Rodziewicz-Gruhn,
tel. (34) 3655983, e-mail: j.rodziewicz@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

prof. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983
dr Cezary Michalski - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: t.drozdek-malolepsza@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - prof. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr hab.prof.AJD Eligiusz Małolepszy - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: e.malolepszy@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Karol Pilis - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: k.pilis@ajd.czest.pl

 

Informacje / Aktualności

Dziekant studiów stacjonarnych:
tel. (34) 3784301, 304, 291, 293
 
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
tel. (34) 3784291, 293
 
Kierownik Dziekanatu:
tel. (34) 3784302

 


AKTUALNOŚCI:

 

 

Strona 1 z 32  > >>

30-07-2014
Napisał: A.N.

Nie masz jeszcze indeksu, a bardzo chciałbyś studiować ? - nic się nie stało, bo 2 sierpnia znów ruszamy z rekrutacją (to będzie II etap). Potrwa do 22 września. Na jakie kierunki pozostały jeszcze wolne miejsca? - tego kandydaci na studia dowiedzą się już 28 lipca. Tego dnia zostaną ogłoszone listy osób przyjętych na studia  i wykaz kierunków na które będzie się można rejestrować podczas II rekrutacji. Więcej informacji na stronach:

https://rekrutacja.ajd.czest.pl/html/pub/harmonogram_II_rek_2014-2015.pdf

https://rekrutacja.ajd.czest.pl/html/index.php

01-07-2014
Napisał: kamil
W dniu 1 lipca otwarty wykład  na temat "Relaksacja organizmu w różnych stanach" wygłosi prof. S.B. Khals (USA).
18-06-2014
Napisał: kamil

Pierwsza tura zapisów dla studentów kierunku Pedagogika oraz Praca socjalna do grup (wykaz i tematyka seminariów na rok akad. 2014/2015 dostępna jest tutaj) na seminarium licencjackie i magisterskie (w pierwszej turze wyłącznie do grup prowadzonych przez profesorów) rozpocznie się za pośrednictwem systemu USOSwebod dnia 19.05.2014 od godz. 8:00 i zakończy się w dniu 30.05.2014 o godz. 23:59.

Druga tura zapisów dla studentów kierunku Pedagogika do grup (wykaz i tematyka seminariów na rok akad. 2014/2015 dostępna jest tutaj) na seminarium licencjackie (stacjonarne) i magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) rozpocznie się za pośrednictwem systemu USOSweb od dnia 5.06.2014 od godz. 8:00 i zakończy się w dniu 18.06.2014 o godz. 23:59.

16-06-2014
Napisał: A.N.

Szanowni studenci !

Od dnia 4.08.2014r do 22.08.2014r Dziekanat Wydziału Pedagogicznego będzie nieczynny w związku z przerwą urlopową.

06-06-2014
Napisał: A.N.

Studenci AJD, którzy zapisali się na przedmioty OGÓLNOAKADEMICKIE (WF, PSW) na semestr letni 13/14L zobowiazani są dokonać podpięć przedmiotów pod właściwy etap.

30-05-2014
Napisał: D. P.

Pierwsza tura zapisów dla studentów kierunku Pedagogika oraz Praca socjalna do grup (wykaz i tematyka seminariów na rok akad. 2014/2015 dostępna jest tutaj) na seminarium licencjackie i magisterskie (w pierwszej turze wyłącznie do grup prowadzonych przez prof.)rozpocznie się za pośrednictwem systemu USOSweb od dnia 19.05.2014r. od godz. 8:00 i zakończy sie w dniu 30.05.2014 o godz. 23:59.

Zapisu dokonujemy po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w systemie USOSweb poprzez funkcję Rejestracja znajdującą się w zakładce Dla studentów.

Aby wykonać poprawnie wszelkie kroki związane z rejestracją, należy zapoznać się z instrukcją znajdująca się na stronie OSOSweb w dziale Dokumenty -> Instrukcje -> "USOSweb - jak zarejestrować się na przedmioty do wyboru"

Informacje o kolejnych turach zapisów będą podane w systemie USOSweb w późniejszym terminie.

Prodziekan ds. Studenckich dr Leon Rak

26-05-2014
Napisał: d.k.

Studenci AJD, którzy zapisali się na przedmioty OGÓLNOAKADEMICKIE (WF, PSW) na semestr letni 13/14L zobowiazani są dokonać podpięć przedmiotów pod właściwy etap.

Etapem jest konkretny semestr studenta, np. WP-P-L-06-POR widoczny w momencie zaznaczenia podczas podpinania pola: "Chcę podpiąć pod konkretny etap programu".

Przed dokonywaniem podpięć przedmiotów do wyboru należy zapoznać się z instrukcją USOSweb - jak podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap, która "krok po kroku" pokazuje jak właściwie wykonać podpięcia w systemie USOSweb.

UWAGA:
Termin podpinania: do 26 maja 2014 do godz. 23:59