Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. Prof. AJD Grażyna Rygał

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail: wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Prof. AJD Irena Motow

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Leon Rak

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl, pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Prof. AJD Kazimierz Rędziński

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl, pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325; e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl; pok. 608

 
Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr hab. Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail: d.kukla@ajd.czest.pl

Zakład Podstaw Pedagogiki

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Danuta Marzec – tel. (34) 3784270, e-mail: damarzec@poczta.onet.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr Anna Pękala

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 708

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr hab.  Wiga Bednarkowa, prof. AJD

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr hab. prof. AJD Urszula Ordon

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas–Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr Aleksandra Kruszewska

Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii - dr hab. Jacek Wąsik prof. AJD
tel. (34) 3655983, e-mail: j.wasik@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr inż. Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3655983
dr Cezary Michalski - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: t.drozdek-malolepsza@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - prof. zw. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: e.malolepszy@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Karol Pilis - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: k.pilis@ajd.czest.pl

 

Informacje / Aktualności

Dziekant studiów stacjonarnych:
tel. (34) 3784301, 304, 291, 293
 
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
tel. (34) 3784291, 293
 
Kierownik Dziekanatu:
tel. (34) 3784302

 


AKTUALNOŚCI:

 

 

Strona 1 z 44  > >>

22-06-2016
Napisał: M.Z.

Studenci Pedagogiki Opiekuńczko-Resocjalizacyjnejstop. I drugi rok.

Egzamin z "Metodyki resocjalizacji" odbędzie się
dnia 28.06.2016r o godz. 11:00
w sali W-706

dr hab. Irena Motow prof. AJD

13-06-2016
Napisał: D. P.
Na najbliższym zjeździe tj. 17.06-19.06.2016r zostają odwołane zajęcia z przedmiotu "Wychowanie fizyczne" dla kierunków Pedagogika, Praca socjalna z mgr Jarosławem Grzybowskim
12-05-2016
Napisał: M.Z.
28-04-2016 26-04-2016
Napisał: M.Z.

Rejestracja dla kierunku Pedagogika oraz Pracja socjalna na seminaria dyplomowe i magisterskie na rok akademicki 2016/2017 dostępna jest w systemie USOSweb w zakładce Dla studentów->Rejestracje

I tura trwa od 05.05.2016 od godz. 12:00 do 08.05.2016 do godz. 23:59.

II tura trwa od 12.05.2016 od godz. 8:00 do 15.05.2016 do godz. 23:59.

III tura(tylko dla II stopnia pedagogiki) trwa od 19.05.2016 od godz. 14:30 do 22.05.2016 do godz. 23:59.

Na seminarium magisterskie w I turze można zapisać się wyłącznie do pracowników samodzielnych. Zapis do pozostałych pracowników będzie możliwy dopiero w II turze rejestracji.

 

Studenci którzy zapisali się podczas I lub II tury, proszeni są o sprawdzenie czy wybrana grupa seminaryjna została utworzona (dotyczy grup seminarium dyplomowego jak i seminarium magisterskiego).

W przypadku nieutworzenia się grupy studenci proszeni są o ponowne zapisanie się do jednej z utworzonych grup.

13-04-2016
Napisał: zbl

Z największą przyjemnością pragniemy poinformować, że ukazał się kolejny, czwarty już numer czasopisma Edukacyjna Analiza Transakcyjna, przygotowywany przez działający na Wydziale Pedagogicznym pod kierunkiem prof. Jarosława Jagieły, Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Numer jak zwykle obfituje w szereg niezwykle ciekawych tekstów. Z całą pewnością dostarczy zainteresowanym wiele nowych i cennych informacji. Czytelnik znajdzie opracowania teoretyczne, sprawozdania z badań, cz też recenzje wydawnicze. Zapraszamy do zapoznania się i do lektury:

Edukacyjna Analiza Transakcyjna - nr 4. Okładka

Czasopismo w 2015 roku zostało wpisane na listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 6 punktów.

12-04-2016
Napisał: D. P.

Informacja

Z powodu wyjazdu służbowego w dniu 13.04.2016 r. seminarium magisterskie dr hab.prof AJD Ireny Motow odbędzie się w dniu 13.04.2016 r w godzinach od 8.00 - 9.00

dr hab.prof AJD Irena Motow