Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. Prof. AJD Grażyna Rygał

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail: wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Prof. AJD Irena Motow

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Leon Rak

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl, pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Prof. AJD Kazimierz Rędziński

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl, pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325; e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl; pok. 608

 
Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr hab. Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail: d.kukla@ajd.czest.pl

Zakład Podstaw Pedagogiki

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Danuta Marzec – tel. (34) 3784270, e-mail: damarzec@poczta.onet.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr Anna Pękala

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 708

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr hab.  Wiga Bednarkowa, prof. AJD

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr hab. prof. AJD Urszula Ordon

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas–Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr hab. Jadwiga Bednarek prof. AJD

Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii - dr hab. Jacek Wąsik prof. AJD
tel. (34) 3655983, e-mail: j.wasik@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr inż. Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3655983
dr Cezary Michalski - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: t.drozdek-malolepsza@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - prof. zw. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: e.malolepszy@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Karol Pilis - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: k.pilis@ajd.czest.pl

 

Informacje / Aktualności

Dziekant studiów stacjonarnych:
tel. (34) 3784301, 304, 291, 293
 
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
tel. (34) 3784291, 293
 
Kierownik Dziekanatu:
tel. (34) 3784302

 


AKTUALNOŚCI:

 

 

Strona 1 z 41  > >>

09-02-2016
Napisał: D. P.
Pierwszy zjazd dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2015/2016 rozpocznie się zajęciami w dniach 26-27 luty 2016r, w rozkładzie zajęć termin tego zjazdu oznaczony będzie jako zjazd "0"
01-02-2016
Napisał: d.k.

Studenci AJD, którzy zapisali się na przedmioty OGÓLNOAKADEMICKIE (WF, PSW) na semestr zimowy 15/16Z zobowiązani są dokonać podpięcia przedmiotów pod właściwy etap.

Etapem jest konkretny semestr studenta, np. WP-P-L-05-POR widoczny w momencie zaznaczenia podczas podpinania pola: "Chcę podpiąć pod konkretny etap programu".

Przed dokonywaniem podpięć przedmiotów do wyboru należy zapoznać się z instrukcją USOSweb - jak podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap, która "krok po kroku" pokazuje jak właściwie wykonać podpięcia w systemie USOSweb.

UWAGA:
Termin podpinania: do dnia 29 lutego 2016 do godz. 23:59

 

Niepodpięcie przedmiotów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało niemożliwością rozliczenia etapu (semestru) !!!

22-01-2016
Napisał: M.Z.
Projekt ma na celu wprowadzenie zmian organizacyjnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w terminie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. pozwalających na wdrożenie procedury kontroli prac dyplomowych oraz publikacji naukowych programem antyplagiatowym...
19-01-2016
Napisał: D. P.

W związku z obowiązkiem szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w AJD w Częstochowie przypomina się co następuje:

1. Udział studenta w szkoleniu jest obowiązkowy.
2. Ukończenie szkolenia wstępnego ogólnego pracownik Służby BHP potwierdza stosownym wpisem do indeksu.
3. Student. który nie odbył szkolenia zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do pracownika BHP - pok. 405, ul. Waszyngtona 4/8 w celu uzupełnienia kursu.
4. Uzyskanie wpisu, o którym mowa w pkt. 2 jest warunkiem do uzyskania zaliczenia I semestru studiów.

15-01-2016
Napisał: M.Z.

Czasopisma punktowane na Wydziale Pedagogicznym opublikowane w wykazie MNiSW
na rok 2015:

22-12-2015
Napisał: M.Z.

Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych, Akademia im. Jana Długosza, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz Zespół Szkół Technicznych przy współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów do wzięcia udziału w konkursie na plakat związany z tematyką ochrony danych osobowych.

18-12-2015
Napisał: M.Z.