Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. Prof. AJD Grażyna Rygał

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Prof. AJD Irena Motow

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Leon Rak

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl , pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Prof. AJD Kazimierz Rędziński

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl , pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325; e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl; pok. 608

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

Kierownik - dr Małgorzta Piasecka – tel. (34) 3784297, pok. 308

Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail:

Zakład Historii i Teorii Wychowania

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Danuta Marzec – tel. (34) 3784270, e-mail: damarzec@poczta.onet.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr Anna Pękala

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 325

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr Cecylia Langier

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr hab. prof. AJD Urszula Ordon

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas – Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr hab. Jadwiga Bednarek prof. AJD

Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Kultury Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii - dr hab. Jacek Wąsik,
tel. (34) 3655983, e-mail: j.wasik@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

drTeresa Drozdek - Małolepsza - tel. (34) 3655983
dr Cezary Michalski - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: t.drozdek-malolepsza@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - prof. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr hab.prof.AJD Eligiusz Małolepszy - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: e.malolepszy@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Karol Pilis - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: k.pilis@ajd.czest.pl

 

Informacje / Aktualności

Dziekant studiów stacjonarnych:
tel. (34) 3784301, 304, 291, 293
 
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
tel. (34) 3784291, 293
 
Kierownik Dziekanatu:
tel. (34) 3784302

 


AKTUALNOŚCI:

 

 

Strona 1 z 33  > >>

17-11-2014
Napisał: A.N.
Zaproszenie na 7. wykład otwarty organizowany przez Oddział Częstochowski
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego przy Wydziale Pedagogicznym AJD.
Wykład Pana Profesora dr hab. Lecha Mankiewicza
nt. "Nowe technologie - nowa filozofia edukacyjna, czyli jak może wyglądać edukacja przyszłości" odbędzie się w dniu 25 listopada 2014r. (wtorek) o godzinie 16.00 w sali W-306 (Sala Posiedzeń Rady Wydziału).
12-11-2014
Napisał: zbl

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Pedagogicznego zaprasza pracowników Wydziału na wybory uzupełniające, które odbędą się w dniu 19.11.2014 roku:

  • godzina 11.00 - zebranie wyborcze nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego, zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego - wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów - sala W-306
  • godzina 11.30 - zebranie wyborcze nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego, nie będących samodzielnymi pracownikami naukowymi - wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów - sala W- 54
  • godzina 12.00 - zebranie wyborcze nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego - Instytutu Pedagogiki, nie będących samodzielnymi pracownikami naukowymi - wybory do Rady Wydziału Pedagogicznego oraz Rady Instytutu Pedagogiki - sala W- 54
  • godzina 12.00 - zebranie wyborcze nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego - Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, nie będących samodzielnymi pracownikami naukowymi - wybory do Rady Wydziału Pedagogicznego oraz Rady Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii - sala W- 306

 

 

04-11-2014
Napisał: d.k.
Informacja
 
W związku z intensywną pracą pracowników Dziekanatu WP dotyczącą rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów w dniach od 5.11.2014r do 19.11.2014r. skraca się czas obsługi studentów w Dziekanacie WP:
pok. 342, 343 od poniedziałku do czwartku
będzie czynny w godz. 10.00-12.00
pok. 346 od poniedziałku do środy
będzie czynny w godz. 12.30-14.00
pok. 346 w piątek
będzie czynny w godz. 12.00-15.00
17-10-2014
Napisał: d.k.
W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Pedagogicznym obowiązujące wysokości opłat za studia niestacjonarne i terminy płatności rat dostępne są tutaj (PDF).
16-10-2014
Napisał: A.N.

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych  kierunku  Pedagogika 3 semestr pierwszego stopnia oraz 3 semestr drugiego stopnia, zapisy na przedmiot swobodnego wyboru będą odbywać się w tygodniu 3. w godzinach zawartych w rozkładzie zajęć. Realizacja PSW zgodnie z rozkładem zajęć.

Wybrane przedmioty:

Studia pierwszego stopnia 3 semestr w ilości 18h (wykład):

Warsztat doskonalenia zdolności poznawczych - dr Monika Adamska - Staroń

Studia drugiego stopnia 3 semestr w ilości 18h (wykład):

Historia medycyny - dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska

 

14-10-2014
Napisał: D. P.
Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego w dniach od 6.10.2014r do 20.10.2014r od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 - 14.30. Dodatkowo dla studentów studiów niestacjonarnych w soboty 11.10.14 i 18.10.14 od godz. 8.00 - 12.00.
10-10-2014
Napisał: d.k.

Studenci I roku kierunku Pedagogika stacjonarna/niestacjonarna I i II stopnia zobowiązani są do rejestracji na zajęcia z przedmiotów: Lektorat języka obcego oraz Wychowanie Fizyczne.

Należy ich dokonać najpóźniej do dnia 16.10.2014r do godz. 23.00 na stronie systemu UL dostępnego tutaj.

Przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać sie z umieszczonymi na stronie systemu UL instrukcjami.