Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. Prof. AJD Grażyna Rygał

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Prof. AJD Irena Motow

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Leon Rak

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl , pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Prof. AJD Kazimierz Rędziński

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl , pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325; e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl; pok. 608

 
Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr  hab. Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail:

Zakład Podstaw Pedagogiki

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Danuta Marzec – tel. (34) 3784270, e-mail: damarzec@poczta.onet.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr Anna Pękala

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 325

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr hab.  Wiga Bednarkowa, prof.AJD

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr hab. prof. AJD Urszula Ordon

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas – Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr hab. Jadwiga Bednarek prof. AJD

Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii - dr hab. Jacek Wąsik prof AJD
tel. (34) 3655983, e-mail: j.wasik@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr inż. Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

drTeresa Drozdek - Małolepsza - tel. (34) 3655983
dr Cezary Michalski - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: t.drozdek-malolepsza@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - prof. zw. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: e.malolepszy@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Karol Pilis - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: k.pilis@ajd.czest.pl

 

Informacje / Aktualności

Dziekant studiów stacjonarnych:
tel. (34) 3784301, 304, 291, 293
 
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
tel. (34) 3784291, 293
 
Kierownik Dziekanatu:
tel. (34) 3784302

 


AKTUALNOŚCI:

 

 

Strona 1 z 38  > >>

05-10-2015
Napisał: D. P.
W dniu  9.10.2015r (piątek) w godz. od 13.00-14.00 w sali W-54 odbędzie się spotkanie ze studentami kierunku Pedagogika drugi stopień st. stacjonarne oraz w dniu 14.10.2015r (środa) w godz. od 13.00-14.00 w sali W-54 ze studentami kierunku Pedagogika pierwszy stopień studia stacjonarne. Spotkania te będą poświęcone prezentacji specjalności
30-09-2015
Napisał: D. P.

Terminy obowiązkowych szkoleń BHP dla studentów I lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. 

                                  Studia stacjonarne

Pedagogika I°                    14.10.15 w godz. od 11.30–13.00 s. W-54

Pedagogika II°                   21.10.15 w godz. od 11.30–13.00 s. W-54 grupy 1-4 

Pedagogika II°                   23.10.15 w godz. od 13.30–15.00 s. W-54 grupy 5-6 

 Praca socjalna I°               16.10.15 w godz. od 10.30–12.00 s. W-54           

Wychowanie fizyczne I°      16.10.15 w godz. od 10.30–12.00 s. W-54

Wychowanie fizyczne II°     23.10.15 w godz. od 13.30–15.00 s. W-54

Turystyka i rekreacja I°-     16.10.15 w godz. od 10.30–12.00 s. W-54

Fizjoterapia I°                    16.10.15 w godz. od 13.30–15.00 s. W-54

  Studia niestacjonarne

Pedagogika I°                     6.11.15 w godz. od 13.30-15.00 s. W-54

Pedagogika II°                    6.11.15 w godz. od 13.30-15.00 s. W-54

Praca socjalna I°                 6.11.15 w godz. od 13.30-15.00 s. W-54

25-09-2015
Napisał: D. P.

Studenci kierunku Pedagogika III r - 5 semestr pierwszy stopień studia stacjonarne specjalność: pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna GRUPA C1 zajęcia z Metodyki pracy pedagogicznej w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich wtorek z godz. 8.00-10.15 s. 306 zostają przełożone w miesiącu październiku na wtorek na godz. 15.00-17.15

Prof. dr hab. Irena Motow

25-09-2015
Napisał: zbl

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnozy Edukacyjnej na swoich obradach w dniu 17 września 2015 r. przyznał w konkursie na najlepszą pracę doktorską w zakresie diagnozy edukacyjnej dr Adriannie Sarnat-Ciastko.

 

14-09-2015
Napisał: D. P.

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akad. 2015/2016 uprzejmie informuję, że wnioski wypełnione według wzorca podanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra) należy złożyć do zaopiniowania przez Radę Wydziału Pedagogicznego do dnia 22 września 2015r.

29-07-2015
Napisał: D. P.
W dniach od 3.08.2015r do 28.08.2015r Dziekanat Wydziału Pedagogicznego będzie nieczynny z powodu przerwy urlopowej. Nieodebrane dyplomy będzie można odbierać w dziekanacie od 31.08.2015r
08-06-2015
Napisał: d.k.

Rejestracja dla kierunku Pedagogika oraz Pracja socjalna na seminaria dyplomowe i magisterskie na rok akademicki 2015/2016 dostępna jest w systemie USOSweb w zakładce Dla studentów->Rejestracje

I tura trwa od 8.06.2015 od godz. 12:00 do 11.06.2015 do godz. 12:00.

II tura trwa od 16.06.2015 od godz. 8:00 do 19.06.2015 do godz. 23:59.

III tura trwa od 22.06.2015 od godz. 14:30 do 24.06.2015 do godz. 23:59.

Na seminaium magisterskim w I turze można zapisać się wyłącznie do pracowników samodzielnych. Zapis do pozostałych pracowników będie możliwy dopiero w II turze rejestracji.

 

Studenci którzy zapisali się podczas 1 lub 2 tury, proszeni są o sprawdzenie czy wybrana grupa seminaryjna została utworzona (dotyczy grup seminarium dyplomowego jak i seminarium magisterskiego).

W przypadku nieutworzenia się grupy studenci proszeni są o ponowne zapisanie się do jednej z utworzonych grup.